Volím slušného prezidenta, který bude ctít Ústavu, Listinu základních práv a svobod a zákony
( neohýbat ji ani ústavní ústavní zvyklosti ),
bude reprezentovat navenek stát vstřícně k EU a západním zemím, kam zase patříme,
bude k občany povzbuzovat.
Chci prezidenta klidného, za kterého se nebudu stydět.
A TO JE PROFESOR JIŘÍ DRAHOŠ.

Archiv